DE OEC
Tudományos Diákköri Tanács

Szempontok pályamunka készítéséhez

A TDK pályamunkát a tudományos közlemények írására vonatkozó szabályok szerint kell elkészíteni. A pályamunka feladata, hogy szerzőjének a tudományos kutatómunkában való aktív, eredményes részvételét és ennek során megszerzett készségeit bizonyítsa, és hogy a szerző a pályamunka készítése folyamán elsajátítsa és helyesen alkalmazza a tudományos közlés szabályait.

A pályamunka beszámolhat a szerző(k) saját kísérletes vizsgálatairól, de lehet kazuisztikai, klinikopatológiai vagy statisztikai munka, számítógépes szimuláció vagy program, irodalmi összefoglaló, film, eszköz, modell vagy preparátum is. A pályamunkának nem szükséges a szó szorosabb értelmében vett új tudományos eredményt tartalmaznia, legyen azonban mindenképpen a szerző(k) önálló alkotása. A szerző a munka egyes részleteiben elfogadhat segítséget, a függelékben (l. később) azonban e részeket pontosan meg kell neveznie.

A pályamunka alapjául szolgáló kísérletekről a szerző köteles jegyzőkönyvet vezetni, és azt egyetemi tanulmányainak befejezéséig megőrizni. A TDT elrendelheti, hogy a kísérleti jegyzőkönyveket általa kijelölt személyek a szerző jelenlétében megvizsgálják, ezt a szerző köteles mindenben elősegíteni.

A pályamunkákat 2014. január 1-je után KIZÁRÓLAG az elektronikus pályamunka feltöltési rendszerben kell benyújtani. A pályamunka csak akkor minősül benyújtottnak és az elbírálási procedúra csak abban az esetben veszi kezdetét, amikor a rendszerből kinyomtatott, aláíratott címlap az Oktatásszervezési Központ TDK adminisztrátorának (Oktatásszervezési Központ 104. iroda) benyújtásra kerül!A pályamunka bírálata elektronikus úton történik az Elektronikus Bírálati Rendszeren keresztül.

A pályamunka elektronikus formáját PDF formátumban kell feltölteni lehetőleg úgy, hogy az ábrákat a dokumentumba illesztik. A pályamunka szöveges részének javasolt hossza 10-30 gépelt oldal, amibe nem számít bele az irodalomjegyzék, az ábraanyag (ábraszöveggel együtt) és a táblázatos formában prezentált anyag.

A mindenkor iránymutatás a következő linken érhető el:http://tdk.dote.hu